Nationalekinderkrant.nl

Mij kind heeft autisme: hoe zit het met de zorgverzekering?

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. Kinderen met autisme ervaren de wereld anders en hebben vaak moeite met sociale interactie en communicatie. Daarom kunnen ze meer zorg nodig hebben dan andere kinderen. Er zijn verschillende behandelingen die een kind met autisme beter kunnen laten functioneren in het dagelijks leven. Wat zijn de mogelijkheden en wat wordt er vergoed vanuit de zorgverzekering?

De diagnose

Voor een diagnose kan de huisarts jou en je kind doorverwijzen naar een psycholoog. Deze kan vaststellen of jouw kind autistisch is. De gesprekken met de psycholoog vallen onder de basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Let op: hiervoor geldt wel het eigen risico.

PGB of zorg in natura

Heeft de psycholoog vastgesteld dat jouw kind autistisch is? Dan kun je bij de gemeente een aanvraag doen voor een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura. Wat is het verschil? Bij een PGB kun je zelf beslissen naar welke zorgverlener jouw kind gaat. Je krijgt een bepaald budget waarmee je zelf zorg inkoopt en bent dan zelf verantwoordelijk voor de administratie. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder welke zorg je kind krijgt. De administratie wordt dan geregeld door de gemeente of het zorgkantoor.

Medicijnen

Autisme is niet te genezen, maar er zijn wel medicijnen die angsten, overgevoeligheid voor prikkels van buitenaf en dwanghandelingen verminderen en een positief effect kunnen hebben op de sociale vaardigheden van het kind. Medicijnen die zijn voorgeschreven door de huisarts worden vergoed door de zorgverzekeraar. Het kan wel zijn dat je hiervoor een eigen bijdrage moet betalen, dit kun je controleren op medicijnkosten.nl. Voor deze eigen bijdrage kun je je wel aanvullend verzekeren.

Behandelingen

Naast medicatie zijn er ook verschillende behandelingen die een kind met autisme kunnen helpen. Zo kan een kind met autisme door psycho-educatie meer leren over zijn aandoening en inzicht krijgen in zijn beperkingen en kwaliteiten. Daarnaast kunnen gedragstherapie en sociale vaardigheidstraining helpen bij het verbeteren van sociaal-communicatieve vaardigheden. Deze behandelingen kunnen betaald worden vanuit een PGB of zorg in natura.

(367)