Nationalekinderkrant.nl

Ooglaseren mogelijk bij kinderen onder de 18 jaar?

ooglaseren

Heb je een kind dat jonger is dan 18 jaar en worstelt met een bril of contactlenzen? Dan vraag je je misschien af of ooglaseren een optie is voor hen. Ooglaseren is een populaire en effectieve behandeling voor volwassenen met refractieproblemen, maar wat zijn de overwegingen als het gaat om kinderen? In dit artikel gaan we dieper in op de vraag of ooglaseren mogelijk is bij kinderen onder de 18 jaar.

Leeftijd en ooglaseren

Oog laseren is een chirurgische ingreep die wordt uitgevoerd om refractieafwijkingen zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme te corrigeren. De meeste ooglaserklinieken hebben een minimumleeftijd van 18 jaar voor het uitvoeren van de behandeling. Dit komt omdat het gezichtsvermogen van kinderen en jongeren zich nog kan ontwikkelen tot de leeftijd van 18 jaar. Het is belangrijk om te wachten tot het gezichtsvermogen stabiel is voordat een ooglaserbehandeling wordt overwogen.

Uitzonderingen op de regel

Hoewel de meeste ooglaserklinieken een minimumleeftijd van 18 jaar hanteren, zijn er uitzonderingen op deze regel. In sommige gevallen kan ooglaseren eerder worden overwogen, als het kind een zeer hoge refractieafwijking heeft die niet met brillen of contactlenzen goed gecorrigeerd kan worden. Ook als er sprake is van een sterke medische indicatie, zoals een ernstige visuele beperking, kan ooglaseren op jongere leeftijd worden overwogen.

Stabiliteit van het gezichtsvermogen

Een van de belangrijkste factoren bij het bepalen van de geschiktheid van ooglaseren voor kinderen onder de 18 jaar is de stabiliteit van het gezichtsvermogen. Het gezichtsvermogen van kinderen kan zich nog ontwikkelen en veranderen tijdens de adolescentie. Daarom is het essentieel om te wachten tot het gezichtsvermogen gedurende minstens één jaar stabiel is voordat ooglaseren wordt overwogen.

Volwassen toestemming

Als een kind jonger dan 18 jaar ooglaseren overweegt, is toestemming van de ouders of wettelijke voogden vereist. Ooglaserklinieken zullen ervoor zorgen dat alle betrokken partijen volledig geïnformeerd zijn over het proces, de risico’s en de verwachtingen van de behandeling voordat toestemming wordt verleend.

Alternatieve opties

Voor kinderen onder de 18 jaar die nog niet in aanmerking komen voor ooglaseren, zijn er verschillende alternatieve opties beschikbaar. Het dragen van een bril of contactlenzen is de meest gebruikelijke manier om refractieafwijkingen te corrigeren bij kinderen en jongeren. Voor sommige kinderen kan orthokeratologie, ook wel ‘nachtlenzen’ genoemd, een optie zijn. Deze lenzen worden ’s nachts gedragen en corrigeren tijdelijk het gezichtsvermogen.
Kortom, over het algemeen is ooglaseren mogelijk bij kinderen onder de 18 jaar, maar het is belangrijk om te wachten tot het gezichtsvermogen stabiel is. Elke beslissing omtrent ooglaseren bij kinderen moet goed worden overwogen en besproken met een oogarts en de ouders of voogden. Voor kinderen die nog niet in aanmerking komen voor ooglaseren, zijn er verschillende alternatieve opties beschikbaar om hun gezichtsvermogen te corrigeren.

(47)