Nationalekinderkrant.nl

Oorzaken van ADHD

Tegenwoordig is het weinig vanzelfsprekend dat ADHD enkel het gevolg is van sociale factoren. De wetenschappers bestuderen momenteel mogelijke neurobiologische en genetische oorzaken teneinde de beste behandelingsmethoden te identificeren om, misschien in de toekomst, ADHD volledig te kunnen genezen. Ze vinden meer en meer bewijzen dat ADHD niet voortvloeit uit omgevingsfactoren maar eerder uit genetisch gerelateerde factoren. Voor vele ouders is dat een opluchting want dikwijls werd ADHD toegewezen aan het foute opvoedingsgedrag van de ouders. De ADHD gedragingen hebben  dus weinig te maken met de opvoeding van het kind.

ADHD en zwangerschapStudies hebben het verband aangetoond tussen enerzijds het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap en anderzijds de kans op ADHD bij het kind. Als voorzorgsmaatregel is het daarom wenselijk om tijdens te zwangerschap af te zien van alcohol.

ADHD en hersenletsels.Een tijdje geleden geloofde men dat de aandachtstoornissen die iemand met ADHD vertoont verband hielden met bepaalde hersenletsels. Studies toonden namelijk dat kinderen die  een ongeval met hersenschade opgelopen hadden aandachtstoornissen vertoonden gelijkaardig aan deze die men aantreft bij ADHD. Deze theorie is echter reeds achterhaald omdat uit onderzoek bleek dat kinderen met ADHD geen enkele afwijking vertoonden in de hersenen.

ADHD en suikerSuiker zou een belangrijke invloed hebben op de symptomen van ADHD. Om dat te onderzoeken is er een grote wetenschappelijke studie opgezet om de invloed van suiker op hyperactiviteit en concentratiestoornissen te onderzoeken. Men stelde vast dat slechts 5 % van de kinderen met ADHD een verergering vertoonden van hun symptomen bij een verhoogde suikerinname. Deze verergering was vooral te merken bij kinderen onder de 10 jaar.

ADHD en erfelijkheidADHD is zeker verbonden met erfelijkheid. Indien een kind ADHD heeft is er 25% kans dat ook één van de ouders ADHD heeft. Wetenschappelijke studies met  tweelingen hebben dit aangetoond.

(142)