Nationalekinderkrant.nl

Hoe ontwikkelt mijn kind zich bij een kinderopvang?

Gaat jouw kindje binnenkort voor het eerst naar een kinderopvang? Dan wil je er zeker van zijn dat jouw kindje daar op de juiste plek is en zich goed ontwikkelt. Niet alleen op de gebieden taal, motoriek en rekenen, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Hoe draagt de kinderopvang bij aan die persoonlijke ontwikkeling? Wij delen drie methodes.

Voorbeeldgedrag en emoties benoemen

Vooral in de peuterperiode speelt de persoonlijkheidsontwikkeling een grote rol. Jouw kindje leert dat het een eigen persoon is los van anderen, met eigen wensen en verlangens en een eigen wil. Voor de ontwikkeling van het gevoelsleven is een veilige en vertrouwde omgeving, waarin je kindje zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt belangrijk. Jouw kindje leert in deze periode omgaan met gevoelens als boosheid, verdriet of blijdschap. Door voorbeeldgedrag te tonen en emoties te benoemen laten pedagogisch medewerkers van een kinderopvang goed zien hoe een kind kan omgaan met deze gevoelens.

Complimenten geven

Jouw kindje is in de peuterfase nog erg gericht op zijn of haar eigen wereld. Een kind kan zich nog niet verplaatsen in wat een ander voelt en kan nog niet zo goed rekening houden met een ander. In de peuterfase leert je kindje dan ook de beginselen van samenspelen. Je kind merkt dat zijn of haar gedrag reacties oproept. Ook ervaart hij of zij al snel welk gedrag waardering en bewondering oproept en welk niet. Doordat de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang complimenten geven voor wat je kind kan en bedenkt, ontwikkelt hij of zij zelfvertrouwen.

Aandacht voor elkaar

De kinderopvang stimuleert jouw kindje ook om betrokken te zijn bij de andere kinderen en emoties te delen. Je kindje leert in de omgang met andere kinderen dat het belangrijk is om rekening met elkaar te houden, naar elkaar te luisteren en samen een oplossing te bedenken. Een kinderopvang ondersteunt en stimuleert jouw kindje hierin waar mogelijk. Een goede voorbeeldhouding van een pedagogisch medewerker is hierbij nadrukkelijk van invloed. Een kinderopvang zoekt ook bewust naar momenten om jouw kindje meer individuele aandacht te geven, bijvoorbeeld tijdens het vrij spelen of door samen een boekje te lezen.

Een goede en geregistreerde kinderopvang die bovenstaande drie methodes altijd toepast is Kinderopvang ROMI. Wil je dus zeker weten dat jouw kindje zich op persoonlijk vlak ontwikkelt volgens bovenstaande drie methodes? Neem dan contact op met deze kinderopvang.

(272)